Negatieve stress

Niet alleen gebrek aan beweging zorgt voor blokkades in leerprocessen: ook andere vormen van stress doen dat. Zoals ongezond eten en drinken, pesten, emotionele of fysieke mishandeling, of gedwongen worden tot activiteiten die niet bij je passen.

Door negatieve stressoren kan het ontwikkelingsproces verstoord worden. Dit heeft tot gevolg, dat er niet naar verwachting gepresteerd wordt en dat men in een nederwaartse
spiraal terecht kan komen van:

niet goed presteren;
voor dom versleten worden;
angst om te falen;
negatieve stress;
niet goed presteren;
enz., enz.
De gevolgen kunnen heel verschillend zijn, zoals :

moeite hebben met lezen en/of schrijven of andere vaardigheden;
het niet kunnen toepassen van eerder geleerde regels (bv. omkering van de b en d);
concentratieproblemen;
black-outs bij toetsen;
hyperactief gedrag;
niet lekker in ’t vel zitten;
allergische reacties;
gepest worden of zelf pesten;
faalangst;
fysieke onbalansen;
autistisch gedrag.